Welke hulp heb je nodig?

Mantelzorgen

Het zorgen voor je naaste doe je met plezier, je voelt je verantwoordelijk en je kunt die paar uur in de week makkelijk vrij maken. Totdat, je naaste steeds zieker wordt en je merkt, dat het aantal uren zorg in week toeneemt, het wordt steeds lastiger om tijd voor je gezin en voor jezelf in te plannen. 

Ook in combinatie met werk kun je je afvragen hoe lang houdt ik dit vol, hoe lang accepteren je collega's en je leidinggevende het, dat je minder geconcentreerd bent, je steeds vaker ziekt meldt. Ook tegen vrienden en familie zeg je steeds vaker nee tegen leuke dingen. 

Bedenk wat er gebeurt als jij wegvalt? Uit onderzoek blijkt dat het overgrote deel van de mantelzorgers die intensief en langdurig zorgen overbelast raken. Wordt het niet hoog tijd, dat je hulp gaat vragen? 

Welke ondersteuning?

 • Het zoeken naar passende zorg, begeleiding voor de zorgvrager, het aanvragen en regelen.​

 • Het bemiddelen tussen u en uw werkgever over de afstemming werk en zorg

 • Het onderhouden van contact met uitkerende instanties zoals het CAK.nl, de gemeente of UWV.nl.​

 • Het aanvragen van indicaties voor WLZ, uw zorgverzekering of uw gemeente via de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). ​

 • Begeleiding bij gesprekken, zoals keukentafelgesprek, Bewustkeuze gesprek etc. ​

 • Het aanvragen van een persoonsgebonden budget (pgb).​

 • Het organiseren van (onder meer) persoonlijke hulp op maat, opvang en woningaanpassing.​​

 • Het opstellen van een bezwaarschrift of klacht, hulp bij het invullen van formulieren.

 • Het op orde krijgen van de administratie

 • Zoeken naar zorgaanbieders

 • Uitzoeken van financiële consequenties, oplossingen

 • Schakelen met instanties,

 • Telefonisch of online stemmen we af wat ik voor je kan doen, 

 • Misschien kan je vraag simpel via een telefonisch consult worden opgelost,

 • Is er meer onderzoek noodzakelijk, plannen we een intakegesprek bij je thuis of online,

 • Na het intakegesprek, inventariseer ik, de mogelijkheden voor jouw specifieke situatie,

 • Hierover informeer ik je persoonlijk of per mail afhankelijk van de complexiteit en jouw wensen 

 • Jij beslist wat passend is.

 

Werkwijze