Welke hulp heb je nodig?

Mantelzorgen

Het zorgen voor je naaste doe je met plezier, je voelt je verantwoordelijk en je kunt die paar uur in de week makkelijk vrij maken. Totdat, je naaste steeds zieker wordt en je merkt, dat het aantal uren zorg in week toeneemt, het wordt steeds lastiger om tijd voor je gezin en voor jezelf in te plannen. 

Ook in combinatie met werk kun je je afvragen hoe lang houdt ik dit vol, hoe lang accepteren je collega's en je leidinggevende het, dat je minder geconcentreerd bent, je steeds vaker ziekt meldt. Ook tegen vrienden en familie zeg je steeds vaker nee tegen leuke dingen. 

Bedenk wat er gebeurt als jij wegvalt? Uit onderzoek blijkt dat het overgrote deel van de mantelzorgers die intensief en langdurig zorgen overbelast raken. Wordt het niet hoog tijd, dat je hulp gaat vragen? 

Werkwijze

 • Telefonisch of per mail stem ik af wat ik voor je kan doen 

 • Misschien kan je vraag simpel via een telefonisch consult worden opgelost

 • Is er meer onderzoek noodzakelijk, plannen we een bezoek bij je thuis 

 • Na het intakegesprek, inventariseer ik, de mogelijkheden voor jouw specifieke situatie 

 • Hierover informeer ik je persoonlijk of per mail afhankelijk van de complexiteit en jouw wensen 

 • Jij beslist wat passend is. 

 

Welke ondersteuning?

 • Het zoeken naar passende zorg, begeleiding voor de zorgvrager, het aanvragen en regelen.​

 • Het onderhouden van contact met uitkerende instanties zoals het CAK.nl, de gemeente of UWV.nl.​

 • Het aanvragen van indicaties voor WLZ, uw zorgverzekering of uw gemeente via de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). ​

 • Het begeleiding van gesprekken, zoals keukentafelgesprek etc. ​

 • Het aanvragen van een persoonsgebonden budget (pgb).​

 • Het organiseren van (onder meer) persoonlijke hulp op maat, opvang en woningaanpassing.​​

 • Het opstellen van een bezwaarschrift of klacht, hulp bij het invullen van formulieren.

 • Het orde krijgen van de administratie

 • Begeleiding bij aanvragen van indicaties

 • Zoeken van zorgaanbieders

 • Uitzoeken van financiële consequenties

 • Schakelen met instanties

 • In kaart brengen van het sociale netwerk

 • Ondersteunen bij de aanvraag van een persoonsgebonden budget