top of page

Welke hulp heb je nodig?

Mantelzorgen

Het zorgen voor je naaste doe je met plezier, je voelt je verantwoordelijk en je kunt die paar uur in de week makkelijk vrij maken. Totdat, je naaste steeds zieker wordt en je merkt, dat het aantal uren zorg in week toeneemt, het wordt steeds lastiger om tijd voor je gezin en voor jezelf in te plannen. 

Ook in combinatie met werk kun je je afvragen hoe lang houdt ik dit vol, hoe lang accepteren je collega's en je leidinggevende het, dat je minder geconcentreerd bent, je steeds vaker ziekt meldt. Ook tegen vrienden en familie zeg je steeds vaker nee tegen leuke dingen. 

Bedenk wat er gebeurt als jij wegvalt? Uit onderzoek blijkt dat het overgrote deel van de mantelzorgers die intensief en langdurig zorgen overbelast raken. Wordt het niet hoog tijd, dat je hulp gaat vragen? 

Welke ondersteuning heeft u nodig?

 • Het zoeken naar en informeren over een passend zorg- en ondersteuningsaanbod voor zowel mantelzorger als​ zorgvrager.

 • Informeren over de diverse leveringsvormen: Zorg in Natura (ZIN) of Persoonsgebonden Budget (PGB)

 • Informeren op het gebied van wet- en regelgeving, voorzieningen en voorschriften

 • Het bemiddelen tussen u en uw werkgever over de afstemming werk en zorg

 • Het begeleiden en ondersteunen bij aanvragen van indicaties en beschikkingen voor WLZ, uw zorgverzekering of uw gemeente via de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). ​

 • Begeleiding bij de voorbereiding van gesprekken, zoals keukentafelgesprek, Bewustkeuze gesprek etc. ​

 • PGB Advies en ondersteuning bij de aanvraag van een PGB (persoons gebonden budget).

 • Het opstellen van een bezwaarschrift of klacht 

 • Informeren over financiële consequenties, van de verschillende ondersteuningsvormen, zoals eigen bijdrage en fiscale consequenties.

 • Ondersteuning bij het invullen van formulieren

 • Contact opnemen en onderhouden met verschillende instanties zoals zorgkantoor, zorgverzekeraar, Centrum indicatiestelling Zorg, Gemeente, Centraal Administratiekantoor, UWV, Sociale verzekeringsbank etc.

Werkwijze

 • Telefonisch of online stemmen we af wat ik voor je kan doen, 

 • Misschien kan je vraag simpel via een telefonisch consult worden opgelost,

 • U krijgt een indicatie van de kosten en hoe deze worden vergoed,

 • Is er meer onderzoek noodzakelijk, plannen we een intakegesprek bij je thuis of online,

 • Na het intakegesprek, inventariseer ik, de mogelijkheden voor jouw specifieke situatie,

 • Hierover informeer ik je persoonlijk of per mail afhankelijk van de complexiteit en jouw wensen 

 • Jij beslist wat passend is.

 

bottom of page