top of page
Holding%2520Hands_edited_edited.jpg

SMO Mantelers heet je van harte welkom

Home: Welkom

"Iemand is niet altijd gelukkig als hij goed doet; maar iemand doet altijd goed als hij gelukkig is"

Oscar Wilde

Home: Citaat

Waarom een mantelzorgmakelaar

  • Ontlast de mantelzorger, zodat deze langer kan zorgen

  • Domeinoverstijgend; onderzoekt wat het best passend is over alle domeinen heen. Zoals Wet langdurige zorg, WMO, Zorgverzekeringswet, Participatiewet en jeugdwet

  • Informeert en ondersteunt over zorg, wonen, welzijn, werk, inkomen en recht

  • Hulp bij het invullen van formulieren en contracten​

  • Informeert over financiele consequenties

  • PGB-Advies en ondersteuning bij aanvraag  

Home: Tekst

Zolang mogelijk voor je naaste kunnen zorgen, begint met hulp voor jezelf.

Women Holding Hands
Networking
Lecture

Werk en Mantelzorg

Voorkom overbelasting en ziekteverzuim

25%-30% van uw medewerkers combineren werk en mantelzorg, blijkt uit een onderzoek van SCP 2019. Dit betekent een verhoogt risico op Producitviteitsverlies, grijs verzuim en langdurig ziekteverzuim. Voorkom uitval en ondersteun uw mantelzorgers, laat u informeren over de mogelijkheden.

Langer thuis wonen

Informeer over mogelijkheden van ondersteuning en over te nemen regeltaken

Ik help u graag met de WMO aanvraag, WLZ aanvraag, PGB of neem tijdelijk regeltaken over. Schrijf bezwaren, klachten, verzamel de opties waaruit u en uw naaste de best passende kiest.

Home: Activiteiten
Schermafbeelding 2020-06-17 om 14.56.30.
Schermafbeelding%202020-06-17%20om%2015.
Schermafbeelding 2020-06-17 om 15.13.13.
Home: Berichtenoverzicht
Home: Contact
bottom of page